אוסף

מה זה אוסף

מישהו יודע מה זה אוסף?

לא יודע מה זה אוסף